SystemSURE II

SystemSURE II er beregnet for havbruk, landbruk og næringsindustri. Enkel prøvetakning for å bedømme renheten på en overflate etter renhold og/eller sikre at kontamineringen er fjernet.

Det er enkelt å bedømme renheten på en overflate etter renhold, sikrer at kontamineringen er fjernet. Avhengig av type industri, vil dette systemet hjelpe på produktkvaliteten, forlenge produktets holdbarhet, forhindre krysskontaminering, gi mulighet for øyeblikkelige korrigerende tiltak og/eller unngå tilbakekalling av produkter. ATP hygienekontroll gir nøyaktig og sporbar verifisering av hygienestatusen på en overflate eller i feks. vaskevann, som er nøkkelfaktorer for et godt hygieneprogram. ATP testing er et universelt anerkjent verktøy, benyttet av både store og små bedrifter for deteksjon av den hygieniske status på overflater og i vann, for å sikre stabile og sikre produkter.

SystemSURE II  måler adenosine triphosphate (ATP), det universale energi molekylet funnet i alle dyre, plante, bakterie, gjær og mugg celler. Rester, særlig mat eller organiske rester, inneholder store mengder ATP. Når næringsmiddelrester etterlates på en overflate, kan rester lagre og gi oppvekstforhold for bakterier, føre til krysskontaminering, utvikle biofilm og mange andre problemer som kan gi kvalitetssvikt i produktene. Mikrobiologisk kontaminering inneholder ATP, men i små mengder. Etter renhold skal alle kilder for ATP være signifikant redusert. Når ATP bringes i kontakt med Hygiena’s unike, stabile flytende luciferase/luciferin reagens i Ultrasnap eller Aquasnap, vil lys avgis i direkte proporsjon med mengden ATP tilstede. Systemet måler mengden lys som produseres, og gir informasjon om nivået av kontaminering i løpet av sekunder. Desto høyere avlesning, desto mere kontaminasjon er tilstede.