BIO GEL

Kraftig Gel skummende alkalisk rengjøringsprodukt for næringsmiddelindustri, havbruk, landbruk

Produktbeskrivelse
BIO GEL er ny generasjon vaskemiddel, mer effektiv, tøffere
mot møkk, mer miljøvennlig. Forlenget holdetid, gir bedre
oppløsning. Bedre oppløsing gir kortere vasketid.

Bruksområde
BIO GEL bør være førstevalget i vask av kar i settefiskanlegg.
Er svært velegnet til både plastkar, malte aluminiumskar, og betongkar.
Til bruk i storfehus, grishus, sauefjøs, og ”lange” produksjoner inne fjørfe.

Brukerinstruks

  1. Fjern først all grov skitt
  2. Skumlegg flatene med en bruksløsning på 3 – 5 %.
  3. Skumlegging på tørre flater gir bedre innvirkning og lengre holdetid.
  4. Innvirkningstid 20 til 50 minutter. Må ikke tørke
  5. Vask med høyttrykk, 90 til 150 bar, varmt eller kaldt vann, ikke over 45 ºC

Egenskaper:
pH konsentrat: ca. 14 pH 1%: ca 12
Materialpåvirkning: Kan påvirke aluminium
Se HMS data

Lagring:
Må lagres frostfritt, kjølig, og utilgjengelig for barn
Frysepunkt -15ºC

Innhold
BIO GEL er basert på Natriumhydroksid
ikke joniske overflateaktive stoffer, kompleksdannere

Holdbarhet: Minst 4 år