Veterinærpraksis

I veterinær praksis er behovene mangfoldige. I det følgende derfor et utvalg av produkter med bruksområdet. Fremfor alt er det behov for et grunndesinfeksjonsmiddel med et vidtfavnende spektrum så vel som bredt bruksområde.

Vårt valg er VIROCID som gir virksom desinfeksjon også nær frysepunktet, som ikke er korrosivt og som er flytende og dermed lett å blande. Det har lang lagringstid og er rimelig i bruk. For spesielle oppgaver finnes alternativer som nevnt nedenfor.

 

Oppgave Produkt
Desinfeksjon av husdyrrom, transportkasser, utstyr, biler, praksisrom, fiskeutstyr, kniver, sakser, i fotbad og hjulbad osv. VIROCID
Desinfeksjonsbad for utstyr med belegg av kalk eller mineraler (F.eks. drikkenipler, fôrkar, drikkekar) CID 2000
Desinfeksjon av dyrerom etter parasittære problemer NEOPREDISAN-135-1
Sanitærrom CHLORO FRESH
Håndvask ECO eller KENODERM
Håndesinfeksjon KENOCEPT-G med DISPENSER

 

Til fordeling av vaske- eller desinfeksjonsmidler kan man bruke en vanlig hagesprøyte, men for større oppgaver bør man vurdere bruken av et mer spesialisert utstyr.

I sortimentet finnes doseringssprøyter som fungerer med et vanntrykk på ca. 6 bar (vanlig ledningstrykk).

Der det er hensiktsmessig å bruke høytrykksvaskere, har vi oftest effektivt doseringsutstyr på lager, eller kan informere om gode alternativer.

Vi kan sette opp arbeidsskjemaer for rengjøring og desinfeksjon tilpasset den aktuelle situasjonen.