Kalveoppdrett og melkeproduksjon

Den daglige hygiene skal forhindre uønsket oppblomstring av smittestoffer. Melkeproduksjon og oppdrettet er stedene der hygienetiltak lettest vil gi resultater.

Kalveoppdrett

I den grad kalvebingene er i samme rom som de større dyrene, vil en vask av disse før de tas i bruk være riktig, mens en etterfølgende desinfeksjon kan være av begrenset verdi. Om kalvebingene befinner seg i et eget rom øker betydningen av hygienetiltak. Om dyrene er av tilnærmet lik alder, i alle fall slik at hele rommet blir tomt på en gang, burde en grundig vask med påfølgende desinfeksjon være en hjelp til et godt oppdrettsresultat.
I det spesialiserte kalveoppdrettet i eget hus som vil være tomt for dyr mellom omganger må vask og desinfeksjon etterfulgt av en hvileperiode være rutine.
Etter påvist koksidiose på kalv minsker man smittepresset fra oocyster i miljøet ved bruk av spesialdesinfeksjonsmidlet NEOPREDISAN

Oppgaver Produkter
Vask av tomt hus BIO GEL
Desinfeksjon  av hus, fôrrom og omgivelse VIROCID
Ved forutgående parasitære problemer NEOPREDISAN

 

Melkeproduksjon
Oppgaver Produkter
Rengjøring og desinfeksjon av melkemaskine DM CID og PHO CID
Desinfeksjon av jur/spener DESONET OG LACTOFILM
Vask av melkerom og inngangspartier DM CID-S
Desinfeksjon VIROCID
Klovdesinfeksjon – fotbad PEDILINE
Vask av tomt fjøs BIO GEL
Desinfeksjon av hus, utstyr og omgivelser VIROCID
Desinfeksjon av vannsystemet CID 2000