Midd og middproblematikk

Midd skaper mye ekstraarbeid og ekstra kostnader når den kommer inn i fjørfehus.

Støvsug defor huset jevnlig og sørg for at midden som blir støvsugd opp blir drept. «Støvsug litt Middfri in i støvsugerposen.”
Under innsett legg ut Middfri i tørt vær 2 til 3ganger med 8 til 12 dagers mellomrom alt ut fra temperatur, slik at de larver som klekkes mellom først og andre omgang også får middfri på seg og tørker inn .
Når du går i huset og du vet at det er midd i huset, ha med deg en ”ketchupflaske” med Middfri og spray på aktuelle steder.

Mellom innsett
Vask huset godt med bruk av såpe ” ALCALU-S / BIO GEL ” både innvendig og utvendig, vær nøye med sprekker, ventiler, vifter og kanaler. På sommertid trekker midden også ut av huset og kan gjemme seg i sprekker og luftekanaler på utsiden. Vær derfor nøye med vasking også på utsiden!

Desinfiser deretter hele huset innvendig og rundt luftekanaler og dører på utsiden med NEOPREDISAN 135-1 . Bruk 3 % oppløsning. Vær nøye spesielt rundt ventiler og dører utvendig hus. Denne desinfeksjon må det utføre i overskyet vær eller på kvelden , slik at Neopredisan får lang nok virketid. Må være fuktig i 3 timer

Når nye dyr kommer inn vær nøye med å sette opp middfeller. Ved første påvisning av midd legg ut Middfri.

Lykke til med et godt innsett